ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง เชียงราย www.kasetdoichang.comนายประสงค์ มั่นสลุง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย


 • บ้านพักในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
 • รวมวิวสวยๆในศูนย์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ »


  ต้อนรับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางพาเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานการผลิตกาแฟอาราบิก้า

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้นำคณะเกษตรกร จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน ตามกิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ


  คลีนิคเกษตร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ

        เมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2556 นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและเกษตรกร  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานคลีนิคเกษต

  โครงการพระราชดำริฯ »


  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จ.เชียงราย
  ความเป็นมา เนื่องจากปีงบประมาณ 2543 สำนักพระราชวังสวนจิตรลดา โด


  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง

  ความเป็นมา พื้นที่สถานีพัฒนาที่สูงบ้านธารทองเดิมเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านขุนน้ำดำ ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้งเดิมและอพยพจากจังหวัดตากและสระบุรีบางส่วนบุกรุกพื้นที่จับจองที่ทำกินทำให้ป่าไม้ถูกทำลายลง


  ข่าวสารทั่วไป

  บทความน่ารู้

   • GAPคืออะไร

    GAPคืออะไร

    การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้

   • ประวัติมะคาเดเมีย

    ประวัติมะคาเดเมีย

    นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อว่า Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt ค้นพบแมคคาเดเมียครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1843 ที่ประเทศออสเตรเลีย บริเวณอ่าวมอร์ตัน ใกล้ ๆ กับเมืองบ

   • กาแฟอาราบิก้า

    กาแฟอาราบิก้า

    แหล่งปลูกที่เหมาะสมสำหรับกาแฟอาราบิก้าคือ พื้นที่ปลูกตั้งแต่เส้นรุ้ง 17 องศาเหนือขึ้นไป มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป มีความลาดเอียงไม่เกิน 30 เปอร์เซ็
  สำหรับเจ้าหน้าที่

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง เชียงราย

  Digital Newsletter