ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง เชียงราย www.kasetdoichang.comนายประสงค์ มั่นสลุง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย


 • บ้านพักในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
 • รวมวิวสวยๆในศูนย์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ »


  ศวพ.กส.เชียงราย ร่วมลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ร่วมลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558


  ประกาศสอบราคาบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ไม่ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง

  สอบราคาบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ไม่ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง

  โครงการพระราชดำริฯ »


  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จ.เชียงราย
  ความเป็นมา เนื่องจากปีงบประมาณ 2543 สำนักพระราชวังสวนจิตรลดา โด


  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง

  ความเป็นมา พื้นที่สถานีพัฒนาที่สูงบ้านธารทองเดิมเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านขุนน้ำดำ ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้งเดิมและอพยพจากจังหวัดตากและสระบุรีบางส่วนบุกรุกพื้นที่จับจองที่ทำกินทำให้ป่าไม้ถูกทำลายลง


  ข่าวสารทั่วไป

   • เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ฯทางศูนย์ฯได้เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ในการติดต่อราชการ ใหม่คือ โทร. 053-918087 053-602751 โทรสาร.053-918088 วันหยุดราชการและนักขัติฤกษ์ 053-918084

   • ร่วมบริจาค สิ่งของ ให้กับนายอาแซ แยซอกุ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ร่วมกันบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า และเงินจำนวน 2,890.25 บาท ให้กับนายอาแช แยซอกุ บ้านเลขที่ 983 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่

   • สืบสานงานบุญ วันมาฆะบูชา 2557        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายประสงค์  มั่นสลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงาน  พร้อมด้วย ชาวบ้าน บ้านดอยช้าง ร่วมกันทำบุญ เนื่องในว


  บทความน่ารู้

   • GAPคืออะไร

    GAPคืออะไร

    การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้

   • ประวัติมะคาเดเมีย

    ประวัติมะคาเดเมีย

    นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อว่า Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt ค้นพบแมคคาเดเมียครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1843 ที่ประเทศออสเตรเลีย บริเวณอ่าวมอร์ตัน ใกล้ ๆ กับเมืองบ

   • กาแฟอาราบิก้า

    กาแฟอาราบิก้า

    แหล่งปลูกที่เหมาะสมสำหรับกาแฟอาราบิก้าคือ พื้นที่ปลูกตั้งแต่เส้นรุ้ง 17 องศาเหนือขึ้นไป มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป มีความลาดเอียงไม่เกิน 30 เปอร์เซ็
  สำหรับเจ้าหน้าที่

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง เชียงราย

  Digital Newsletter